Socialrådgivning

– for socialfaglig mening

JOBCENTERSAGER

 

Rådgivning i din jobcentersag

 

Mange oplever, at det er svært at have en sag i jobcenteret. Det gælder både ved sygdom og arbejdsløshed.

Der er mange regler, og det kan være svært at få overblik over sine muligheder. Derudover er mange bekymrede for, om de får den hjælp, som de har krav på. Og om de kan komme til at sige eller gøre noget forkert, så hjælpen stopper.

Jeg rådgiver i alle typer jobcentersager. Nedenfor kan du læse lidt mere om de områder, som jeg typisk får henvendelse om.

Kan jeg få førtidspension?

For at få førtidspension skal du opfylde disse kriterier:

  • Din arbejdsevne er varigt nedsat
  • Det er ikke muligt for dig at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde – også selv om du får forskellige typer støtte og/eller bliver ansat i fleksjob
  • Det er ikke muligt at udvikle din arbejdsevne i fx et ressourceforløb

Du skal være opmærksom på. at det er jobcenteret, der vurderer, om du opfylder betingelserne.

Det gør det ved dels at indhente oplysninger om din helbredsmæssige tilstand og behandlingsmuligheder. Dels ved at give dig et forløb typisk i virksomhedspraktik, hvor mulighederne for at udvikle din arbejdsevne bliver afprøvet.

Det er kommunens rehabliteringsteam, som kan indstille dig til førtidspension.

Kan jeg få fleksjob?

For at få fleksjob skal du opfylde følgende kriterier:

  • Din arbejdsevne varigt nedsat
  • Din arbejdsevne er nedsat til 50% eller derunder
  • Din arbejdsevne er nedsat i ethvert erhverv

Jobcenteret vurderer, om du opfylder betingelserne ved at indhente oplysninger om dit helbred og behandlingsmuligheder. Og ved at give dig et forløb, hvor du kan afprøve og udvikle din arbejdsevne – typisk i en virksomhedspraktik.

Det er kommunens rehabiliteringsteam, som indstiller til fleksjob.

 

Hvad er et fastholdelsesfleksjob?

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor du bliver ansat på den arbejdsplads, hvor du hidtil har været ansat på almindelige vilkår.

Du kan få et fastholdelsesfleksjob, hvis din arbejdsevne er blevet varigt nedsat på grund af sygdom eller handicap, og det ikke har været muligt at fastholde dig på almindelige vilkår ved fx brug af hjælpemidler, personlig assistent eller lignende.

 

Hvor meget tjener man i fleksjob?

I fleksjob får man løn fra sin arbejdsgiver for de timer, som man reelt arbejder. Derudover får man udbetalt et flekslønstilskud fra kommunen.

Hvor meget du vil kunne få i løn, rådgiver jeg ikke om, da det afhænger af flere faktorer.

Du kan beregne din løn på borger.dk. Tryk HER