Jobcenter sager

For mange er det meget vanskeligt at have en sag i jobcenteret. Både at skulle håndtere sygdom, undersøgelser og behandlinger på den ene side og jobcenterets krav på den anden side, er mere end de fleste kan overskue.

Mange føler, at de bliver presset i stedet for at blive hjulpet. Andre er utrygge ved, hvad der foregår, og hvad jobcenterets motiver er.

Kan jeg miste mine penge, hvis jeg siger noget forkert? Hvad er det egentligt mødet går ud på? Og lignende spørgsmål rumsterer for de fleste af dem, som jeg taler med.

Det er min erfaring, at meget af utrygheden opstår, fordi jobcenteret ikke forklarer, hvad de gør og hvorfor. Det er derfor er uklart, hvad der forventes af det enkelte mennesker.

Jeg har mange års erfaring i jobcenter. Jeg kan derfor hjælpe dig med at forstå, hvad jobcenterets hensigt er, og jeg kan guide dig i, hvordan du kan håndtere dit forløb mest hensigtsmæssigt.