Få hjælp i din sag

Som privat socialrådgiver tilbyder jeg dig hjælp med din sag i kommunen. For mange er det nemlig meget vanskeligt at have en sag i kommunen, fordi reglerne kan være uoverskuelige.

De fleste har ikke overblik over mulighederne for at få hjælp. Når man har brug for hjælp, kan det være svært at finde overskud til at sætte sig ind i love og regler.

Der er heldigvis ofte mulighed for at få hjælp i kommunen. Men nogle gange skal man selv vide, præcis hvilken hjælp man kan få. Her er der mange, der med god grund giver op – bureaukrati og kommunesprog gør det nærmest umuligt at komme igennem til at få den rette hjælp.

Jeg har mange års erfaring fra det kommunale, så jeg taler kommunesprog og kender de snørklede veje.

Jeg kan derfor hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder og guide dig gennem dit forløb.

Ydelser

Jeg tilbyder rådgivning indenfor en lang række af sager, som ligger indenfor jobcenteret og handicapsager for både børn og voksne.

Inden det første møde har vi afklaret, om din problemstilling er noget, som jeg kan hjælpe dig med – og om jeg er den rette socialrådgiver for dig.

Vi aftaler også, om du skal sende mig sagsakter eller lignende inden mødet, så jeg kan være så velforberedt som muligt.

Rådgivningen kan både være på telefon og ved et møde. I nogle tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt at mødes fysisk. Særligt hvis du har et langt og kompliceret forløb, hvor det kræver, at jeg bliver sat grundigt ind i din sag, inden jeg kan danne mig et overblik.

Min rådgivning sigter mod at ruste dig til dit samarbejde med kommunen og jeg er din sparringspartner gennem forløbet. Jeg deltager ikke som bisidder eller partsrepræsentant ved møder i kommunen.

 

 

Jobcentersager

Jeg tilbyder rådgivning i alle typer jobcentersager

LÆS MERE

Handicapsager

Jeg rådgiver om støttemuligheder efter serviceloven

LÆS MERE

Arbejdsfastholdelse

Jeg rådgiver om fastholdelse i arbejdet ved sygdom og handicap

LÆS MERE

Min måde at arbejde som privat socialrådgiver

Jeg tror på, at alle mennesker er værdifulde og har ret til et godt liv.

Derfor tager jeg alle de henvendelser jeg får alvorligt, fordi jeg ved, at det betyder meget for den enkelte at blive mødt med respekt, når man rækker ud efter hjælp.

Samtidig ved jeg, at de fleste sagsbehandlere går på arbejde for at gøre det godt, men deres arbejdsbetingelser kan gøre det helt umuligt.

Derfor vil du opleve, at min rådgivning fokuserer på kontruktive løsninger og en grundlæggende forståelse for det vanskelige i netop din situation.