Socialrådgivning

– for socialfaglig mening

ARBEJDSFASTHOLDELSE

 

Rådgivning til arbejdsfastholdelse

 

Når en medarbejder bliver syg eller får et handicap, kan det være meget uoverskueligt, hvilken hjælp og redskaber der er til at fastholde medarbejderen.

Hvad kan I selv gøre, og hvornår skal der tages kontakt til kommunen?

Jeg rådgiver om alle aspekter af arbejdsfastholdelse. Nedenfor kan du læse nærmere om nogle af de redskaber, der kan bringes i anvendelse, når en medarbejder skal fastholdes i sit job.

§ 56 ordning

§ 56 ordning er en ordning, hvor arbejdsgiver får sygedagpengerefusion allerede fra første dag, hvor medarbejderen er sygemeldt. Normalt får arbejdsgiver først refusion efter 30 dages sygdom.

Ordningen betyder, at arbejdsgiverens økonomiske udfordringer ved at have en syg eller handicappet medarbejder ansat bliver mindre.

Der kan søges i tre situationer:

1. Når medarbejderens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og medfører mindst 10 fraværsdage om året.

2. Når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende behandlingsinstitution, og dette var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

3. Når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Du kan læse nærmere om, hvordan man søger på borger.dk. Klik HER.

 

Hjælpemidler

Der findes en lang række hjælpemidler, som kan kompensere for forskellige funktionsnedsættelse. Hjælpemidler til arbejdsbrug søges i jobcenteret.

Alle jobcentre har udpeget nøglepersoner på handicapområdet, som kan kontaktes for yderligere råd og vejledning. Der findes en oversigt over nøglepersoner på STARs hjemmeside fordelt på regioner. Klik HER.

Personlig assistance

En personlig assistance er en person, som hjælper medarbejderen med opgaver, som han eller hun ikke selv er i stand til at løse på grund af sin sygdom eller handicap.

Den personlige assistent må hjælpe med opgaver, som er knyttet til medarbejderens kerneopgave, men det må ikke være sådan, at medarbejderen har brug for hjælp til at løse sin kerneopgave.

Den personlige assistent kan både være en anden medarbejder, som frikøbes et antal timer om ugen til at støtte sin kollega. Det kan også være en person, som ansættes til den specifikke opgave at være personlig assistent.

Ved 37 timers ansættelse kan der bevilges op til 20 timer ugentligt alt efter medarbejderens behov. Ved lavere antal arbejdstimer nedsættes de mulige timer for personlig assistance forholdsmæssigt.

Personlig assistance søges i jobcenteret, som refunderer lønnen for det antal timer, der er bevilget.

 

Fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor du bliver ansat på den arbejdsplads, hvor du hidtil har været ansat på almindelige vilkår.

Du kan få et fastholdelsesfleksjob, hvis din arbejdsevne er blevet varigt nedsat på grund af sygdom eller handicap, og det ikke har været muligt at fastholde dig på almindelige vilkår ved fx brug af hjælpemidler, personlig assistent eller lignende.

 

Hvor meget tjener man i fleksjob?

I fleksjob får man løn fra sin arbejdsgiver for de timer, som man reelt arbejder. Derudover får man udbetalt et flekslønstilskud fra kommunen.

Hvor meget du vil kunne få i løn, rådgiver jeg ikke om, da det afhænger af flere faktorer.

Du kan beregne din løn på borger.dk. Tryk HER