Hvis du som følge af sygdom eller handicap har et nedsat funktionsniveau og brug for et hjælpemiddel til at kompensere for funktionsnedsættelsen, så du kan udføre dit arbejde, vil kunne få bevilget et eller flere hjælpemidler.

Disse betingelser skal være opfyldt:

  • Hjælpemidlet må ikke være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Fx betragter man hæve-sænkeborde som sædvanligt forekommende på arbejdspladser.
  • Udgiften til hjælpemidlet skal ligge ud over, hvad en arbejdsgiver normalt forudsættes at afholde.
  • Hjælpemidlet skal have afgørende betydning, for at du kan fastholde dit arbejde.
  • Hjælpemidlet skal kompensere for din begrænsning i arbejdsevnen.

Hvilke hjælpemidler kan det være

Der findes rigtig mange forskellige hjælpemidler, som kan kompensere for mange forskellige begrænsninger. Det kan derfor være en jungle at finde ud af, om der findes et hjælpemiddel, som kan kompensere for dit nedsatte funktionsniveau.

Hvis vanskelighederne vedrører fx hørelsen eller de kognitive funktioner, kan det være en god ide at kontakte det lokale kommunikationscenter og få vejledning om mulige hjælpemidler. Du kan se en oversigt over kommunikationscentre HER.

Hvis vanskelighederne vedrører synet, er det IBOS (Institut for blinde og svagtsynede), der udreder, hvilke hjælpemidler du har brug for i sit arbejde. Du kan læse mere om IBOS HER.

Hvordan får man de nødvendige hjælpemidler

Hjælpemidler søges i jobcenteret i den kommune, hvor du bor – uanset hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. I nogle kommuner kan man anvende en digital løsning til at søge og i andre kommuner, skal man udfylde et skema og sende til kommunen. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan det gøres i den aktuelle kommune.