Det kan være svært at gennemskue reglerne for fastholdelsesfleksjob. Her kan du læse om, hvad et fastholdelsesfleksjob er, hvem der kan få et fastholdelsesfleksjob og, hvordan du gør, hvis du gerne vil søge et fastholdelsesfleksjob.

Hvad er et fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob i dit nuværende job, som tilrettelægges så det passer til din situation i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaver.

Din arbejdsgiver udbetaler løn for den tid, som du arbejder effektivt. Derudover modtager du et flekslønstilskud fra kommunen som supplement til lønnen. Din samlede indtægt i fleksjobbet kan være svær at gennemskue. Det er muligt at lave en beregning på borger.dk. Du kan finde beregneren HER.

Hvem kan få fastholdelsesfleksjob

Når du og din arbejdsgiver gennem et år har forsøgt at fastholde dig i dit job – enten efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår, og det ikke er lykkedes for dig at komme til at arbejde på fuld tid igen, er det muligt at søge et fastholdelsesfleksjob.

Hovedreglen om, at det skal være forsøgt at fastholde dig gennem et helt år, gælder ikke, hvis du har været ude for akut opstået sygdom eller skade, og det er åbenlyst, at du ikke vil kunne komme til at arbejde på almindelige vilkår igen. I sådanne tilfælde kan du søge fastholdelsesfleksjob, selv om der ikke er gået et år.

Udover at du og din arbejdsgiver som hovedregel skal have forsøgt at fastholde dig i dit arbejde ved at ændre arbejdsopgaver, arbejdstid og lignende, så skal du også opfylde betingelserne for fleksjob. Disse er:

  • Din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat. For at få fleksjob betyder det, at din arbejdsevne er nedsat til 50 % eller mindre. Det vurderes ud fra hvor mange timer om ugen, du arbejder effektivt, når der er taget hensyn til dine skånebehov.
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat. Det vurderes typisk ud fra, om der er nogen behandling eller træning, der kan forbedre dit funktionsniveauet og dermed din arbejdsevne.
  • Din arbejdsevne skal være nedsat i ethvert erhverv. Man kan godt have nedsat arbejdsevne i et erhverv, som fx er fysisk krævende, men ikke i et erhverv, som ikke er fysisk krævende – så er arbejdsevnen ikke nedsat i ethvert erhverv. I forhold til fastholdelsesfleksjob ser man på, om dit job er foreneligt med de skånebehov, som sygdommen eller handicappet giver anledning til. Hvis dit job ikke er foreneligt med dine skånebehov, vil du ikke kunne få et fastholdelsesfleksjob.

Hvordan får man et fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob skal søges i jobcenteret i den kommune, hvor du bor – uanset hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du skal derfor starte ansøgningen med at tage kontakt til jobcenteret. Jobcenteret vil typisk indhente helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om, hvad du og din arbejdsgiver har forsøgt i forhold til ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det er derfor vigtigt, at I har skrevet alt ned om, hvad I har forsøgt for, at du kunne blive i jobbet på almindelige vilkår. Det I blandt andet skal have beskrevet er:

  • Hvilke arbejdsopgaver du har svært ved eller ikke længere kan varetage, og hvad I har gjort for at finde andre arbejdsopgaver eller ændre i opgaverne, så de er blevet mulige for dig at løse.
  • Hvilke skånehensyn I har aftalt, at du har brug for og, om de er blevet overholdt. I skal også beskrive, hvordan det har påvirket dig, at der er blevet taget de hensyn.
  • Hvad I i øvrigt er gjort for at fastholde dig – har du fx anvendt hjælpemidler, fået personlig assistance eller lignende.

Efter at sagsbehandleren har indhentet de nødvendige oplysninger, vil sagen blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam, som beslutter, om der kan indstilles til fastholdelsesfleksjob. Gør de det, er det kommunen der træffer den endelige afgørelse.