Hvis du på grund af sygdom har meget fravær fra din arbejdsplads, kan det være en god ide at søge din kommune om en § 56 ordning. Det kan være stressende for både dig og din arbejdsgiver, hvis du ofte må melde dig syg eller skal gå til mange undersøgelser og behandlinger – din arbejdsgiver kan få økonomisk kompensation fra kommunen.

Dit fravær skal være som følge af langvarig eller kronisk sygdom.

Hvem kan få en § 56 ordning

Du og arbejdsgiver kan søge om en § 56 ordning i følgende tilfælde:

1. Når din sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og medfører mindst 10 fraværsdage om året.

2. Når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende behandlingsinstitution, og dette var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

3. Når din arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Hvad er en § 56 ordning

En § 56 ordning går ud på, at din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag, når du er syg på grund af den langvarige eller kroniske lidelse.

Hvordan får man en § 56 ordning

Du og din arbejdsgiver laver ansøgning på borger.dk, som herefter skal godkendes af jobcenteret. For link til ansøgning tryk HER