Socialrådgivning

– for socialfaglig mening

UDARBEJDELSE AF KLAGER

 

Jeg udarbejder skriftelige klager for dig i jobcentersager og handicapsager

Hvis du har fået afslag på noget, som du har søgt om, kan det være svært at vurdere, om afslaget er korrekt eller, om der er grund til at klage.

Jeg hjælper dig med at vurdere, om der er grund til at klage.

Hvis der er det, hjælper jeg dig med at udarbejde den skriftelige klage, som du derefter selv sender til kommunen.

Jeg kan aldrig garantere, at en klage giver dig medhold. Samtidig udarbejder jeg ikke klager, når jeg på forhånd ved, at du ikke vil få medhold.

Pris: kr. 1.800 for gennemlæsning af sagens akter og udarbejdelse af skriftlig klage.